Yangjiang Leaders Met with Guests &Business Representatives of IHKSF


  The 15th (Yangjiang) International Hardware Knives & Scissors Fair opens today. Secretary of the CPC Yangjiang Municipal Committee Chen Xiaoshan and Mayor Wen Zhanbin met with the guests and business representatives of IHKSF yesterday afternoon. Yangjiang Government Leaders Qiu Zhiyong, Lin Ruixi, Ye